Cổ đông là gì? Ưu điểm và nhược điểm khi trở thành cổ đông

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia đầu tư cổ phiếu trong thị trường chứng khoán và trở thành một cổ đông trong công ty bạn mong muốn. Những quyền hạn khi bạn có thể trở thành shareholder là gì. Hãy tìm hiểu về cổ đông là gì, có những loại cổ đông nào và tìm hiểu xem chúng có khác gì với những giám đốc của công ty ngay trong bài viết dưới đây nhé.

1. Tìm hiểu về cổ đông

Cổ đông (hay còn gọi là shareholder) là những người hoặc bất kỳ một công ty hoặc tổ chức nào đó sở hữu cổ phần trong một công ty và có thể là chủ sở hữu một phần của doanh nghiệp. Mục đích tham gia là họ mong muốn có được những lợi ích từ doanh nghiệp.

Cổ đông
Cổ đông là gì

Khi công ty hoạt động kinh doanh và phát triển có hiệu quả thì họ sẽ có được những lợi ích từ những thành công này của công ty. Những người tham gia này có thể nhận được bằng hình thức là tăng giá trị của cổ phiếu hơn hoặc có thể nhận dưới dạng cổ tức theo thời hạn.

Khi một shareholder nắm giữ hơn 50 phần trăm cổ phiếu thì thường chiếm phần hớn. những người nắm giữ dưới 50% thì được xem như là cổ đông thiểu số.

Thông thường, trong doanh nghiệp, phần lớn những shareholder đa số là những người sáng lập nên công ty và họ là những người hỗ trợ những người có chức vụ lớn trong công ty.

Khi đã nắm giữ được hơn 50% thì quyền lực của họ lớn và tiếng nói của họ cũng có trọng lượng hơn, có thể quyết định được nhiều hoạt động quan trọng và có thể thay thế được những nhà điều hành hoặc những thành viên khác trong việc quản trị công ty. 

Những người tham gia từ thị trường chứng khoán thì họ không phải chịu những khoản nợ cá nhân hoặc chịu trách nhiệm với những khoản thanh toán tài chính của công ty. Do vậy, nếu một công ty thực hiện mà mất đi khả năng thanh toán hoặc trả nợ thì công ty cũng không có quyền nhắm vào mục tiêu là tài sản cá nhân của những người sở hữu cổ phiếu.

Và khi trở thành một shareholder trong công ty thì những quyền lợi đối với những khoản thu nhập và tài sản của công ty sẽ được cấp quyền cho người tham gia. Đồng thời có quyền biểu quyết khi công ty có những hội nghị có các quyết định quản lý nhất định.

2. Các loại cổ đông

Để hiểu được các loại cổ đông có trong công ty thì bạn cần hiểu được công ty phát hành những loại cổ phiếu gì. Hiện nay thì những công ty, doanh nghiệp sẽ phát hành hai loại cổ phiếu đó là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Vậy những cổ đông có thể sở hữu cả hai loại cổ phiếu này không?

Cổ đông
Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi

Người sở hữu cổ phiếu phổ thông họ sẽ được trả cổ tức sau cùng, sau những chủ nợ hoặc những ngân hàng mà công ty đang có những khoản tài chính cần trả, họ có thể nhận được qua thu nhập mà doanh nghiệp đó tạo ra qua việc nhận cổ tức.

Những chủ nợ và những người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sẽ được nhận những khoản thanh toán cố định từ công ty. Do đó, những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông sẽ nhận được lợi nếu như doanh nghiệp có được lợi nhuận đáng kể. 

Trong trường hợp doanh nghiệp không có được đủ dòng tiền để trả cho những chủ nợ và những người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi thì những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông sẽ không được gì.

Với những người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi, họ sẽ nhận được một khoản cổ tức cố định và thường không yêu cầu bất cứ một khoản thu nhập bổ sung nào. Họ cũng sẽ không có quyền biểu quyết khi công ty có những hội nghị cần sự quyết định.

3. Vai trò, nhiệm vụ của cổ đông

Một các nhân hoặc những tổ chức đầu tư vào một công ty bằng việc họ có thể mua cổ phiếu của những công ty đó thì mỗi cổ phiếu họ mua có thể đại diện cho một tỷ lệ phần trăm sở hữu nhất định của doanh nghiệp đó.

Ngoài việc họ được nhận những cổ phần thì họ có quyền biểu quyết các quyết định quan trọng của doanh nghiệp và những khoản lợi nhuận khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Những cổ đông này, họ sẽ không tham gia vào những quyết định hằng ngày của công ty, vì những việc này của ban giám đốc. Trừ trường hợp họ cũng là những giám đốc nắm giữ những cổ phần trong công ty.

Những cổ đông họ sẽ thực hiện khi có những quyết định về những vấn đề quan trọng và đặc biệt như là bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm giám đốc, phê duyệt những quyết định vay, thay đổi những điều khoản hoặc những bản chất của doanh nghiệp,…

Tuy nhiên với những khoản nợ, họ cũng phải chịu trách nhiệm nếu như công ty không đủ tiền để thực hiện thì họ có nghĩa vụ góp theo giá trị cổ phần của họ vào những khoản thanh toán này.

4. Ưu điểm và nhược điểm khi trở thành cổ đông

Có nhiều lý do để bạn có thể trở thành một cổ đông trong một công ty, phần lớn với mong muốn là có thể kiếm được lợi nhuận nhiều nhất khi đầu tư chứng khoán tại công ty đó. Nhưng không có nghĩa là giao dịch đầu tư này sẽ không có rủi ro. Dưới đây là những lợi ích cũng như những nhược điểm khi trở thành một cổ đông của công ty

Cổ đông
Ưu điểm và nhược điểm khi trở thành cổ đông

Ưu điểm: 

  • Nhà đầu tư có thể có được tiềm năng tăng vốn. Nếu như một công ty được chọn để giao dịch có tiềm năng tăng trưởng tốt, thì giá của cổ phiếu của công ty cũng sẽ tăng lên rất nhiều, những nhà đầu tư tham gia có thể được hưởng lợi khi giá cổ phiếu tăng này vì những cổ phiếu khi trước họ mua giờ đã có được giá trị cao hơn
  • Có thể có tiềm năng về cổ tức cho các nhà đầu tư tham gia: các công ty khi nhà đầu tư giao dịch họ thường nhận lại cổ tức bằng tiền mặt hoặc có thể chào bán bằng cổ phiếu.
  • Khi các nhà giao dịch mua được cổ phiếu của một công ty thì có thể sẽ chịu trách nhiệm khi có những rủi ro với số tiền đầu tư những cổ phiếu đó. Còn với những doanh nghiệp là cá nhân hoặc những hình thức sở hữu kinh doanh riêng thì chủ sở hữu họ phải chịu trách nhiệm với những khoản rủi ro hoặc tổn thất mà doanh nghiệp phải gánh chịu.

Hạn chế:

  • Như bạn cũng biết thì thị trường chứng khoán luôn luôn có sự biến đổi thất thường, giá cổ phiếu có thể giảm do những yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài. Nếu giá của cổ phiếu giảm khi có những nhà đầu tư đã mua, thì người mua phải chịu mất giá với những cổ phiếu đó.
  • Dù biết rằng sẽ được công ty chi trả cổ tức cho những người nắm giữ cổ phiếu theo số lượng mua bán cổ phiếu. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là công ty sẽ chi trả cổ tức.

Trong trường hợp công ty không có sự thuận lợi trong kinh doanh thì không có đủ tiền mặt để chi trả cổ tức , công ty đó có thể quyết định được quyền giữ lại như một khoản thu nhập giữ lại và có thể thực hiện việc tái đầu tư vào những hoạt động kinh doanh khác của công ty.

5. Lời kết

Với những thông tin cơ bản trên được bài viết cung cấp đã giúp bạn hiểu được cổ đông là gì và những ưu điểm cũng như hạn chế của chúng. Nhà đầu tư có thể trở thành cổ đông bằng việc mua một hoặc nhiều cổ phiếu của công ty hoặc những doanh nghiệp bạn nghiên cứu phù hợp với bạn và có thể đem lại được lợi nhuận cho bạn. Hãy xem xét kỹ càng trước khi thực hiện các giao dịch đầu tư và hy vọng bạn có những giao dịch hiệu quả.